OM ZEN

ZEN är en form av andlig utövning baserad på en unik metod för att träna och utveckla kropp och medvetande, en metod vars mål är uppvaknande, dvs. insikt om Självet. Den huvudsakliga praktiken i Zen är zazen: sittande meditation med uppmärksamhet på kroppens korrekta hållning och andningen. Genom zazen kan vi observera vårt sinne och upptäcka hur olika medvetandetillstånd, känslor och tankar hela tiden färgar vår uppfattning om oss själva och världen omkring oss och som styr och påverkar våra reaktioner inför det vi möter. Genom zazen kan vi lära oss möta tillvaron utanför, eller bortom, alla förutfattade vanemässiga reaktioner. Vad finns bortom eller bakom alla mentala begrepp och koncept? Vem är ”jag” bortom – eller före! – alla intellektuella kategorier, även det som definierar födelse och död? Att förstå detta är att skåda det stora Mysteriet som inte kan fångas i ord.

Alla buddhor och alla förnimmande varelser är ingenting annat än Det Enda Medvetandet, och detta Enda Medvetande är det enda som finns till. Detta Medvetande, som är utan begynnelse, är ofött och oförstörbart… Det hör inte till de kategorier av ting som är eller inte är, inte heller kan man tänka på det som gammalt eller nytt. Det är varken långt eller kort, stort eller litet, ty det överskrider alla gränser, mått, namn, spår och jämförelser… Medvetandet är likt den tomma rymden, i vilken det inte finns någon förvirring eller något ont… tom, allstädes närvarande, tyst, ren… strålande och mystisk rofylld glädje – och detta är allt.

 

Zenmästaren Huangbo, Kina 800-talet